O úklidu - úvod

Pneumatiky u silnice do Bezručova údolíJarní úklid je environmentálně orientovanou akcí chomutovských skautů, zaměřenou na sběr odpadků, starých pneumatik, PET lahví a dalšího nepořádku. Klade si cíl přispět malou měrou ke zlepšení stavu životního prostředí v našem městě a to konkrétně v jedné z nejvýznamnějších rekreačních zón a zároveň přírodního parku Bezručovo údolí. Další snahou této akce je aktivní zapojení chomutovské veřejnosti na tvorbě společného životního prostředí.

Sběr odpadu probíhá na trase mezi správní budovou Povodí Ohře s. p. a restaurací 1. mlýn, jelikož tento úsek je z hlediska rekreačního využití a tedy znečistění odpadem nejzatíženější. Účastníci se po srazu u správní budovy rozdělí na dvě skupiny. První skupina postupuje pěšky k odpočívadlu za druhou lávku cyklostezky směrem od Chomutova. Při sběru odpadu se zaměří zejména na okolí cyklostezky, silnice, koryta řeky a také na prostory v okolí tenisových kurtů, garáží a zahrádkářské kolonie, kde bývá odpadu nejvíce. Druhá méně početná skupina (asi 15 lidí) je převezena auty k restauraci 1. mlýn, odkud postupuje po cyklostezce a silnici rovněž k zmiňovanému odpočívadlu. Zde na obě skupiny brigádníků čeká ohniště, kde dostanou jako poděkování, za dobře odvedenou práci, pamětní lístek a špekáček, který si mohou opéct na připraveném ohništi.

Akce se koná vždy jedno sobotní dopoledne v polovině dubna a je přístupná všem občanům našeho města, zájmovým kroužkům a dalším občanským sdružením, zkrátka všem, kteří se nebojí práce a mají chuť udělat něco pro přírodu. Pokud se řadíte mezi tyto lidi, podívejte se na záložku aktuální úklid, kde najdete včas informace o aktuálním ročníku úklidu.

 

Trocha historie …

Jarní úklid Bezručova údolí, jehož první ročník se konal už v roce 1999, se stal již tradiční akcí chomutovských skautů pro občany našeho města.
V počátcích byl zájem veřejnosti nízký, ale s postupem času si akce získala stálou skupinu příznivců a každým rokem přijde pomoci s úklidem více občanů od těch nejmenších až po ty nejstarší.
Mohlo by se zdát, že po letech pořádání této akce je Bezručovo údolí již vyčištěné a není důvod tuto akci již pořádat. Opak je bohužel pravdou. Kontejner na odpad se podaří téměř každý rok naplnit a to zejména díky motoristům a zahrádkářům, kteří nerudovskou otázku „Kam s ním?“ příliš neřeší.

Od roku 2011 je tato akce součástí projektu „Skauti občanům Chomutova“ společně s Nočním výsadkem, Krušnohorskými šlápotami, Betlémským světlem a Silvestrovským výšlapem na Kočičák.

 

Sponzoři a ti, kteří nám pomáhají

Sami bychom z vlastních prostředků nemohli brigádu v uvedeném rozsahu podniknout. Děkujeme tedy těm, kteří nám to díky své pomoci každoročně umožňují.
    Jsou to:
  • firma Rengl - plakátovací plochy za umožnění výlepu plakátů po Chomutově zdarma
  • Technické služby města Chomutova za bezplatné přistavení nákladního auta s kontejnerem
  • Statutární město Chomutov za finanční podporu brigády