Minulé ročníky brigády v Bezručově údolí

2005 - Bezručovo údolí bez odpadků

Plakáty zvoucí na brigádu visely na všech plakátovacích plochách v ChomutověSobotní ráno 9. dubna 2005 sice neslibovalo žádné krásné počasí, ale před devátou hodinou aspoň přestalo pršet.

V chomutovské skautské klubovně probíhaly poslední přípravy před odchodem na brigádu - příprava velkých pytlů na odpadky, vzít hrábě, krumpáč, lopatu a přesunout se rychle na místo srazu. V devět hodin se tak před Povodím Ohře schází celkem 36 lidí všech věkových kategorií - od nejmenších až po seniory. Chomutovské skauty, kterých bylo 25, přijelo posílit 10 bratrů a sester z jirkovského střediska. Přestože byla všemi dostupnými prostředky (plakáty, tisk, rádio) zvána i veřejnost, přišel mezi nás jediný její reprezentant - PaeDr. Jiří Roth, bývalý pracovník odboru životního prostředí, který na brigádě zastupoval Stranu zelených. Přijela i Avie s kontejnerem, kterou zdarma poskytly Technické služby města Chomutova. Krátce po deváté vychází skupina, zdálky nápadná velkými modrými pytli, nahoru Bezručovým údolím. Rojnice postupují po obou stranách silnice, největší nepořádek je tu tradičně pod garážemi. Sbírání bylo ukončeno za druhým mostkem přes Chomutovku, kde dr. Roth krátce seznámil přítomné s místní květenou a poděkoval účastníkům za jejich práci. Cestou zpět se čistilo podél asfaltové rekreační cesty - od lesa až k silnici, na závěr byl vysbírán prostor kolem rybníku „Hřebíkárna" a okolí cesty od jeho hráze k tenisovým kurtům. V těchto místech byl také naprosto bezkonkurenční nepořádek. V 11.40 jsme zpátky u Povodí Ohře, loučíme se s řidičem Avie a rozdáváme si pamětní lístky a lízátka - to dostal každý za odměnu, a při jeho lízání mohl přemýšlet, jak moc dobrý skutek vykonal. Co říci na závěr? Škoda, že naše výzva neoslovila více chomutovských občanů, i když na provedení této akce nás bylo dostatek. Výsledkem naší činnosti byl skoro plný kontejner nejrůznějšího odpadu - objevili jsem i 2 akumulátory, několik pneumatik, zářivku a použité injekční stříkačky… Takže občané - odhazujte odpadky vesele dál, skauti to příští rok zase vyčistí! Poděkování patří v první řadě všem účastníkům akce, dále Skautské nadaci Jaroslava Foglara, která brigádu finančně podpořila, Městu Chomutov a jeho Technickým službám za poskytnutí Avie a také firmě Rengl, která umožnila bezplatný výlep plakátů.

 

FOTOGALERII Z TÉTO AKCE NAJDETE ZDE

2006 - Odpadky z Bezručova údolí (zatím) zmizely

Myšák u plného kontejneruAno, chomutovské Bezručovo údolí je v úseku od Povodí Ohře ke druhému můstku přes Chomutovku zase čisté. Otázkou zůstává, na jak dlouho. Letošní brigáda se konala takřka na den přesně po roce a očekávali jsme, že odpadků bude přece jen méně. Opak byl pravdou – letos se automobilový kontejner podařilo naplnit až po okraj

A jak letošní úklid probíhal? Bylo krásné slunečné počasí, takže možná díky němu jsme se sešli v rekordním počtu 54 osob. Nejpočetnější byli samozřejmě chomutovští skauti (konečně – vždyť právě oni brigádu pořádali), ale přišlo pomoci i pár lidí z jirkovského junáckého střediska. Co nás nejvíc potěšilo, byla účast 10 „řadových“ občanů města Chomutova! Věková struktura – od malinké holčičky až po babičku, nebo paní učitelka z 12. ZŠ se svými žáky třetí třídy. Cestou od Povodí Ohře vzhůru jsme sbírali odpadky po pravé straně silnice, „nejtučnější“ úlovek byl mezi prvním a druhým mostem, hned pod cestou vedoucí k zahrádkářské kolonii. To už byla pomalu černá skládka, která tam postupně vznikala od loňského podzimu a na její odklizení bylo zapotřebí větší množství lidí i pytlů. Za druhým mostem likvidujeme odpadky na louce kolem ohniště – tady jich bylo také opravdu hodně. Naproti tomu louka po obou stranách rekreační asfaltové cesty je relativně čistá – sem tam nějaký sáček, PET-láhev nebo papírek. Pravé žně pak již tradičně nastávají v okolí garáží – automobilisté opět nezklamali! Akumulátor, spousta pneumatik, televizní obrazovka a řada „náhradních“ dílů k autům. Pneumatiky byly naházeny i do rybníky Hřebíkárny. Několik jich bylo na relativní mělčině u vtoku do rybníka (mezi nimi i jedna traktorová, kterou pak na auto museli vyhodit čtyři lidé), takže byly činěny pokusy o jejich vytažení. Pár kousků se opravdu povedlo dostat ven pomocí důmyslného spojení psího vodítka a starého nárazníku, pak došla trpělivost Jakubovi Jiráskovi - Ekšnovi, který – patrně omámen jarním sluncem – vykasal nohavice a do rybníka vlezl. Po vytažení dvou pneumatik byl ale zdolán ledovou vodou a raději se vrátil na břeh. Za chvíli ho následovala chomutovská středisková zdravotnice Simona Řimnáčová – Síma. Neohroženě vylovila zbývající gumy, aniž by se namáhala byť jen vyhrnutím nohavic. Naštěstí ji potom kamarádi půjčili suché montérky. Zbývalo ještě projít úsek od rybníka ke kurtům a krátce po půl dvanácté jsme zpátky u Povodí, kde chvíli čekáme na auto s kontejnerem (mělo trochu problémy při otáčení na rozmočené louce). Každý zúčastněný tu také dostal pamětní lístek a lízátko. A bilance? 54 lidí, 2,5 hodiny práce, 75 modrých igelitových pytlů naplněných odpadky a plný kontejner na Avii-Daewoo. Pořadatelem brigády bylo chomutovské skautské středisko „Český lev“. Děkujeme všem, kteří přišli pomoci a kterým není osud jejich města lhostejný, dále děkujeme Městu Chomutov a jeho Technickým službám za poskytnutí auta s kontejnerem a firmě Rengl za bezplatný výlep plakátů.

 

FOTOGALERII Z TÉTO AKCE NAJDETE ZDE

2007 - Odpadky v Bezručově údolí opět uklizeny

Pohled do Bezručáku s Avií a sběrači odpadkůChomutovské Bezručovo údolí je v úseku od Povodí Ohře ke druhému můstku přes Chomutovku po roce zase o něco čistší. Otázkou zůstává, na jak dlouho.

Očekávali jsme, že po minulých dvou ročnících „čistící“ brigády odpadků bude přece jen méně - alespoň to tak podle letmého průzkumu vypadalo. Opak byl pravdou - letos byl kontejner doslova přeplněn. Že se najdou pneumatiky poblíž garáží, to se dalo předpokládat. Ale okolo pěšiny v lese, kudy vede jen modrá značka? To už zůstává rozum stát. Vždyť průměrně líný občan zajede do přírody autem, zacouvá někam k lesu, vyhodí odpadky a rychle pryč. Jenže tady šlo o místa, kam se autem žádným způsobem nedá zajet - a znamená to nejméně 100 metrů nosit v ruce… A jak letošní úklid probíhal? Počasí přálo - možná trošku větrno, ale jinak celkem teplo. Sešlo se nás 53 - tedy o jednoho méně než vloni. Nejpočetnější byli samozřejmě chomutovští skauti (konečně - vždyť právě oni brigádu pořádali), ale přišlo pomoci skoro 20 skautů a skautek z jirkovského junáckého střediska. Přestože opět byly vyvěšeny plakáty, zvoucí veřejnost, mimo skautů nikdo jiný nepřišel. Cestou od Povodí Ohře vzhůru jsme tradičně sbírali odpadky po pravé straně silnice. Za druhým mostem likvidujeme smetí na louce kolem ohniště. Potěšilo nás, že poblíž mostu zmizel brloh bezdomovce, který tam několik let vegetoval - místo bylo i uklizeno (patrně péčí Technických služeb), takže stačilo jen odřezat šňůry na prádlo a shrabat několik tisíc nedopalků z cigaret. Naproti tomu louka po obou stranách rekreační asfaltové cesty je relativně čistá - sem tam nějaký sáček, PET-láhev nebo papírek. Jen na břehu řeky nacházíme mrtvolku mladého divočáka - dost ohlodanou. Nedokázali jsme určit, zda se stal obětí pytláka či pošel sám. Pravé žně pak již tradičně nastávají v okolí garáží - automobilisté opět nezklamali! Spousta pneumatik, spoilery, lednice, záchodová mísa, televize a řada „náhradních“ dílů k autům. Jedna brigádnice dokonce prohlásila, že by pomocí nalezených dílů mohla opravit svou škodovku… Zbývalo ještě projít úsek od rybníka ke kurtům (tam toho bylo poněkud více) a kolem jedenácté jsme zpátky u Povodí. Pak ještě přejdeme do Havlíčkovy ulice a uklidíme okolí klubovny a také zahradu. Kontejner je opravdu přeplněný a je nutno končit. Každý zúčastněný dostává na závěr tradiční pamětní lístek - letos růžové barvy - a lízátko. Suma sumárum - 53 osob pracovalo 2,5 hodiny, spotřebovalo se 100 žlutých pytlů o objemu 70 litrů a je možné směle prohlásit, že letos se toho nasbíralo úplně nejvíc za dobu pořádání této akce. Pořadatelem brigády, která proběhla 31.3., bylo chomutovské skautské středisko „Český lev“. Děkujeme všem, kteří přišli pomoci, dále děkujeme Městu Chomutov a jeho Technickým službám za poskytnutí auta s kontejnerem a firmě Rengl za bezplatný výlep plakátů (i když nikoho nepřilákaly). Dík samozřejmě patří i řidiči Avie - Daewoo za jeho trpělivost.

 

2008 - Úklid Bezručova údolí v roce 2008

V tomto roce si poprvé brigádníci mohli opéct buřtyPřestože předpověď počasí hrozila deštěm a sněhem, sobotní ráno 5. dubna bylo krásně jasné, byť trošku chladnější. V 9 hodin se před chomutovským ředitelstvím Povodí Ohře schází 47 brigádníků – většina z pořádajícího místního skautského střediska „Český lev“. Překvapivě vysoký byl ale počet „normálních“ občanů města – tedy neskautů. Přišlo jich 14, což je přesně o 14 více než vloni.

Organizace úklidu letošního 4. ročníku byla odlišná od předchozích let – vzhledem k prodloužení cyklostezky k I. mlýnu jsme úklid protáhli až do těchto míst. Přistaveným minibusem tam odjela skupina sběračů, která postupovala po proudu Chomutovky až k místu setkání, které bylo stanoveno u přístřešku za druhou lávkou přes řeku. Druhá početnější skupina vyráží klasicky vzhůru údolím za doprovodu Avie Technických služeb. Hned zpočátku brigády jsme konstatovali, že odpadků je letos výrazně méně – dominovaly spíš různé obaly od cukrovinek a pet-láhve oproti dřívějším „velkoobjemovým“ odpadům. Opět nás nezklamali majitelé garáží – pod nimi jsme „ulovili“ řadu pneumatik a nějakou tu autosedačku. Pneumatiky byly samozřejmě opět naházené i v rybníku Hřebíkárna a objevili jsme i důmyslný a zamaskovaný úkryt v prohlubni hned vedle silnice. Větší nepořádek byl jen kolem parkovišť a pak – také již tradičně – pod cestou k zahrádkářské kolonii – tam se dalo už hovořit o malé skládce. Úklid je ukončen u druhého mostku setkáním obou skupin. Je tu už připravený oheň, každý dostává za odměnu špekáček, který si může vlastnoručně opéct a vzhledem k chladnějšímu počasí přichází vhod i horký čaj. Úplným závěrem je předání pamětních lístků a lízátek. Bilance úklidu: letošní „úroda“ nepořádku byla zatím nejmenší – kontejner byl zaplněn z necelých tří čtvrtin. Zřejmě tato pravidelná akce začíná přinášet své ovoce. Nalezenou kuriozitou byl bezesporu čerstvě vyhozený kanystr od kyseliny sírové – kam se asi poděl jeho obsah? Jinak jen obvyklé pneumatiky, zbytky televizorů, lednic, WC mísa, zbytky nábytku a izolace od kabelů, pohozený pilnými sběrači barevných kovů. Děkujeme všem, kteří přišli pomoci, dále děkujeme statutárnímu Městu Chomutov za finanční podporu, Technickým službám za poskytnutí auta s kontejnerem a firmě Rengl za bezplatný výlep plakátů.

 

2010 - Skauti uklízeli Bezručák...

Přestože počasí v sobotu 10. dubna ráno bylo spíše nepříjemné – teploměr ukazoval pouhých 6 stupňů, vítr, mrholení – prostor před Povodím Ohře se již před devátou hodinou plní lidmi, kteří reagovali na naši výzvu a přišli nám pomoci s úklidem Bezručova údolí.

. I když s námi počasí trošku laškuje v podobě sněhové přeháňky či krup, vydáváme se krátce po deváte do terénu. Úklid začínáme už u budovy Povodí – na straně u řeky je odpadků a lahví opravdu hojně. Pak jedna skupina pročesává břeh u kurtů a oba břehy Hřebíkárny, druhá čistí okolí silnice. Lahůdkou je prostor garáží – kdosi tady rozebral auto a zapomněl po sobě zbytky vozu uklidit. Kontejner na Avii se u garáží opravdu rychle zaplnil – mimo tří velkých hromad odpadků samozřejmě nechyběly obvyklé pneumatiky, ale našly se i dva volanty, několik nárazníků, autosklo a podobné relikvie. Kupodivu letos chyběl nález autobaterie. Skupina, která šla od Prvního mlýna měla unikátní nález – asi 30 m dlouhý plastový obal od kabelu, následovaný vzápětí starou pneumatikou z náklaďáku. Zkrátka – letošní úklid byl opravdu bohatý – přeplněný kontejner na autě hovoří za vše. U druhého můstku přes Chomutovku mezitím zahořel ohýnek a každý brigádník si tu může opéci špekáček. Navíc dostal každý lízátko a pamětní lístek. Bilance letošního úklidu je opravdu potěšující – i přes ošklivé počasí se nás sešlo 63. Ale hlavním kladným rozdílem proti minulým létům je to, že jen polovina brigádníků byli skauti – zbytek byli normální občané města, což je velmi potěšující a stalo se to poprvé v historii našich brigád. Takže všem děkujeme za pomoc. Akci pořádalo chomutovské skautské středisko „Český lev“ ve spolupráci se Statutárním městem Chomutov a Technickými službami. Dík za podporu patří i plakátovacím plochám

 

2011 - Úklid Bezručova údolí

2012 - Úklid Bezručáku

Stylový obrázek naplněné Avie a pamětního lístku.Bezručovo údolí se díky skautům a veřejnosti probouzí do jara již uklizené.

Tak jako každý rok v předjaří, se i letos 14. 4. konala environmentální akce Úklid Bezručova údolí, kterou již po osmé pořádali chomutovští skauti ze střediska „Český lev“ pro občany města. Dobrovolníků z řad občanů se bohužel tento rok dostavilo méně, než bylo zvykem, pravděpodobně proto, že ve stejný den v Chomutově probíhalo několik dalších akcí např. Den Země v PZOO Chomutov. I tak nás byl ale hojný počet a to asi 70 lidí. Začali jsme v 9:00 u správní budovy Povodí Ohře. Po rozdání igelitových pytlů, rukavic a rozdělení do skupinek, jsme vyrazili. Každá skupinka měla za úkol uklidit jinou část údolí. Jedna skupina šla po pravé straně tedy kolem zahrádek, další skupina po levé, tedy kolem kurtů a dále po levém břehu Hřebíkárny a cyklostezky, třetí skupina si vzala na starost úklid po pravém břehu hřebíkárny a úklid kolem Chomutovky, včetně smetiště pod zahrádkami a poslední čtvrtá skupinka se vydala z I. mlýna aby posbírala všechny odpadky po silnici a cyklostezce. Jak to každý rok bývá, i letos se nám podařilo Avii zcela naplnit. Pravdou je, že některé ročníky bývají, co se objemu sebraného odpadu týká, silnější, tento lze tak pokládat za dobrý průměr. Naplněno bylo přes 60 velkých 120 litrových pytlů, tedy téměř 8 m3 odpadu. Mezi odpadky jsme jako tradičně nalezli různý auto odpad, skleněné láhve, igelitové sáčky, papírové kapesníky, cca 20 metrů izolací z kabelů, velký děravý hrnec, záchodové prkénko, matrace, polštáře a samozřejmě nechyběla autobaterie, jako zajímavost se nám letos podařilo najít veslo, tuto relikvii jsme si ponechali na památku. Pro všechny zúčastněné byl i letos připraven ohýnek k opečení vuřtu, který každý dobrovolník dostal za odměnu.
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc našemu městu, dále také děkujeme Městu Chomutovu, jeho Technickým službám za poskytnutí auta s kontejnerem a řidiči za perfektní spolupráci a trpělivost. Poděkování patří také Severočeským dolům a.s. a firmě Rengl za bezplatný výlep plakátů.

 

2013 - Úklid Bezručova údolí 2013

2014 - Úklid Bezručáku

2015 - Úklid Bezručáku

Červená šestka vyráží v čele zástupu brigádníků od Povodí OhřePřes sto dobrovolníků vyrazilo v sobotu dopoledne do Bezručova údolí s pytli na odpadky.

„Kdo ještě potřebuje rukavice, pytel nebo nemá poukázku na buřt, přijďte sem ke mně," hlásí do megafonu Martin Šultys alias Mravenec.
Je devět hodin dopoledne a před správní budovu Povodí Ohře se sešly desítky lidí (celkem je jich napočítáno 109). Většinou jsou to junáci, kteří akci organizují – skauti, světlušky i vlčata. Ale přišlo i několik rodin s dětmi. I hodně malými dětmi. Výchova, jak má být!
Průvod se pak vydává na pochod údolím. Chumel lidí se postupně rozděluje. Někteří jdou po pravé části údolí, kde není cesta. Louky jsou ale hodně podmáčené, takže většina rodin se drží právě u cyklostezky. Někteří jdou pěšinou v lese. A jedna parta dokonce jela autem směrem k I. mlýnu, aby uklidila horní část údolí. Nepořádek cestou sbírají poctivě všichni. Děti, tátové i maminky. V pytlích končí většinou drobné odpadky. Nedopalky, kusy papírů, víčka od plastových lahví, sem tam skleněné střepy.
Rozhodně je toho méně než loni. Nebo se to jen zdá? „Nezdá," ubezpečuje šéf místních junáků Zbyněk Nejezchleba alias Boiler. „Letos jsme nešli kolem garáží, protože místní si tam udělali brigádu a už nebylo tolik co uklízet. Ale i tak bylo údolí čistější." Zatímco rodiče se snaží dětem mezi sbíráním vajglů vysvětlovat, proč si příroda takovou pomoc zaslouží, caparti se povětšinou ptají po cíli (včetně pětiletého syna autora článku). Tam je totiž čekají oheň, buřty a lízátka. Lákavá tečka.
Úklid Bezručova údolí, kterého se účastní i veřejnost, pořádají chomutovští skauti nepřetržitě od roku 1999. Letos byla akce zároveň součástí projektu Ukliďme Česko.

Poznámka pod čarou: Třeba příště? Škoda, že se (podobně jako loni) na akci neukázal nějaký politik z vedení města. Oficiální podpora „městem" a pomoc technických služeb jsou fajn, ale byť i jen jedny ruce navíc by mi byly sympatičtější. Chápu, ti noví mají dost práce. Ale třeba očista města začíná u těch vajglů podél cyklostezky, ne u personálních čistech v městských organizacích…

Text i foto Josef Dušek alias Klíďa, šéfredaktor Chomutovského deníku

 

2016 - Úklid Bezručáku

2017 - Úklid Bezručáku

Patrik v Bezručáku s nalezenou pneumatikou.Drazí občané Chomutova, v sobotu 8. 4. 2017 proběhl tradiční Úklid Bezručova údolí, letos se jednalo již o 19. ročník. Akci pořádal Junák – český skaut, středisko Český lev Chomutov, z.s. pod záštitou Ukliďme Česko.

Fotky z úklidu najdete na rajčeti.

Tato akce by se dala brát za úspěšnou i neúspěšnou. Úspěch vidím v tom, že se tradičně účastní řada dobrovolníků, nejen z řad skautů, skautek a jejich rodičů a kamarádů, ale i široké veřejnosti. Letos se nás sešlo celých krásných 119 lidí, což považuji za dobrý výsledek. Dále pak je dobré, že si lidé uvědomují, že je třeba se o přírodu starat a ne dělat jen nepořádek. Velké negativum vidím v tom, že se takovéto akce vůbec musí pořádat. Z mého hlediska absolutně nechápu, jak někdo může odvézt do prostor bývalého Třetího mlýna celou lednici, vanu a plno součástek na vozidlo, zvláště v době, kdy je lepším dosahu několik sběrných dvorů. Těmito odpadky naplnili dobrovolníci skoro celý kontejner, jednalo se cca o 1 tunu. Tímto děkujeme všem dobrovolníkům za jejich pomoc. Speciální poděkování patří Ing. Miroslavu Šultovi z Technických služeb města Chomutova za poskytnutí ochotného řidiče s kontejnerem a organizaci Ukliďme Česko za poskytnutí pytlů.

 

2018 - Úklid Bezručáku

2019 - Ukliďme Bezručák 2019